top of page

Salgsbetingelser

Gjelder fra 02.03.2024

Følgende salgsbetingelser er gjeldende.

Betingelsene under gjelder for salg av tjenester fra Byggmuskler.no AS, org.nr 929 445 163 gjennom nettsiden byggmuskler.no og dets underdomener, i tillegg til kjøp gjennom byggmuskler.no app, App Store, Play Store til forbruker.

Det er viktig at du leser nøye gjennom disse.

Betingelsene er utarbeidet med bakgrunn i Forbrukertilsynets veileder og retningslinjer for salgsbetingelser. Forbrukerrådets veileder til opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og utenom faste forretningslokaler.

Betingelsene utgjør sammen med bestillingen din, avtalegrunnlaget for kjøpet.

Har du spørsmål til betingelsene? Ta gjerne kontakt på e-post eller ring oss mandag til fredag mellom 10.30-15.00 på telefon +47 97 33 87 46.

Forbrukerkjøp er regulert i ForbrukerkjøpslovenAngrerettsloven og E-handelsloven.

Du må være 18 år eller ha foreldrenes samtykke for å akseptere disse vilkårene ved kjøp av tjenester over nett som er bindende avtaler om kjøp, som online coaching. Disse vilkårene er underlagt norsk lov.

 

Ved kjøp av treningsprogram må du være over 15 år ved kjøp og bruk av egne penger.

Definisjon av parter

Selger er Byggmuskler.no AS (929 445 163) - Balderveien 32, 3300 HOKKSUND.

I det følgende vil selger omtales som vi, oss, Byggmuskler.no eller Byggmuskler.no AS. Byggmuskler.no AS
Foretaksnummer er 929 445 163. 

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen når du bestiller en tjeneste hos oss.

Kjøper vil i det følgende omtales som du, deg, din eller ditt.

Bestilling og avtaleprosess

Bestillingen er bindende i det den registreres på vår server. Likeså er vi også bundet av bestillingen din. Vi vil påbegynne arbeidet med bestillingen din omgående. Hvis du ønsker å angre kjøpet, er det viktig at dette gjøres snarest mulig.

Bestillingen din ansees som en enkeltstående tjeneste og leveres innenfor et konkret tidsrom, nærmere bestemt 4, 8, 12, 16 uker fram i tid fra du har mottatt bestillingen din, avhengig av hvilken tjeneste du bestiller. Bestillingen leveres i sin helhet på vår app som du vil få umiddelbar tilgang til etter bestilling. Appen kan lastes ned via App Store og Play Store.

Når produktet/tjenesten er klargjort i systemet vårt vil du bli gjort oppmerksom på dette i vår app og innholdet vil være tilgjengelig for din bruker.

Alle abonnementer inkluderer «kontinuerlig tjeneste», der du automatisk vil motta tilgang til Tjenesten frem til du sier opp ditt abonnement. Tjenesten leveres. i sin helhet via app. Avslutter du abonnementet vil du også miste tilgangen til innholdet.

Ved bestillinger av digitalt innhold innenfor et tidsbegrenset tidsrom er bestemmelsene om angrerett annerledes enn det du kanskje er vant til. Vi ber deg derfor lese gjennom punkt om "Angrerett" nøye før du bestiller.

Avslutning av avtalen

Du kan avslutte avtalen med oss ved slutten av bindingsperioden ved å gi oss 1 måneds varsel.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene (inkludert manglende betaling), kan vi når som helst avslutte retten din til å bruke tjenestene ved å kontakte deg hvis vi rimelig tror at du ikke har overholdt disse vilkårene på en alvorlig måte. Dette kan være tilfelle hvis du ikke gjør en betaling.

Hvis det du har gjort kan ordnes, vil vi gi deg en rimelig mulighet til å gjøre det. Hvis vi avslutter retten din til å bruke tjenestene på denne måten, kan vi beholde betalinger du allerede har gjort for å dekke kostnadene våre og/eller kompensere oss for tap på grunn av din manglende overholdelse.

Hvis du har betalt for tjenestene våre på forhånd, kan du ha rett til en forholdsmessig refusjon av beløpet som er betalt på forhånd og for den tiden du ikke har kunnet bruke tjenestene våre fordi vi har avsluttet avtalen.

Betalinger

Hvis du godtar å motta våre betalte tjenester (inkludert våre coachetjenester), vil du bli abonnert gjennom en betalingstjeneste kalt Stripe.

Ved automatisk registrering krypteres kortinformasjonen din under overføring gjennom SSL (Secure Sockets Layer)-kryptering. Denne krypteringen sikrer et høyt nivå av sikkerhet med hensyn til uautorisert tilgang til informasjonen din.

Betalingsvilkårene dine avhenger av de eksakte tjenestene avtalt mellom deg og oss. Disse betalingsvilkårene vil bli oppgitt i bestillingsprosessen.

Priser og info om abonnement

Prisen for abonnementet vil fremgå før du betaler. Betaler du med Stripe (faktura og delbetaling) vil du forholde deg til deres nåværende satser.

Totalprisen for bestillingen din vil tydelig fremgå før du betaler. Hvis du betaler med faktura eller delbetaling vil du få vite den nøyaktige kostnaden før du bestiller. Alle priser er inkludert alle utgifter og kostnader forbundet med bestillingen.

Merk at alle pakker selges som abonnement, og som løper til du selv kansellerer abonnementet. Ingen av pakkene vi selger har bindingstid og du kan når som helst avslutte abonnementet innenfor den perioden abonnementet dekker (altså før neste trekk). Dette vil ikke påvirke perioden du allerede har betalt for. Merk at det å slette brukeren sin, ikke er det samme som å avslutte medlemsskapet.

Levering av tjenestene

Normal leveringstid på produktene vi tilbyr er øyeblikkelig til 5 dager. Ved avvik vil dette varsles per e-post og/eller via meldingssystemet som brukes internt i kommunikasjonen mellom oss og deg. Kjøpet ditt gjøres tilgjengelig på Byggmuskler.no - appen og du vil får varsel når det er klart. Vi gjør oppmerksom på at tjenesten er digital og at ved avsluttet abonnementet mister du også tilgang til innholdet du har kjøpt tilgang til. Ønsker du ikke videre abonnement, er du selv ansvarlig for å ta skjermbilder av innholdet før du avslutter.

Normalt vil vi påbegynne arbeidet med bestillingen din allerede samme dag som du bestiller, så fremt bestillingen gjøres i tidsrommet 07.00 - 19.00. Dette gjelder 7 dager i uken, foruten julaften, 2. juledag, Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag og 17. mai). Disse dagene vil det heller ikke blitt evaluering for de med oppfølging. Evalueringene kan da bli forskjøvet med en uke, såfremt ikke annen avtale gjøres med coach.

I den grad det går over 5 dager uten at du hører fra oss, kan du gjerne sende oss en e-post på post@byggmuskler.no og purre.

Ved bestilling forventes det at du kan starte opp med en gang, så lenge ikke noe annet er avtalt på forhånd. Ved oppstart senere, må du si fra før oppstart før start og oppsettet er ferdigstilt.

Du kan ikke vente lengre enn 14 dager før du begynner, så fremt ikke annet er avtalt. Tiden begynner å løpe fra oppsettet er fullført. Etter dette frasier du deg retten til bli fulgt opp av en av våre personlig trenere. Det digitale innholdet; som treningsprogram, kostholdsplan og eventuelle e-boker tilhører deg og kan bli sendt til deg per e-post om det er ønskelig.

Du er selv ansvarlig for å fylle ut kundeskjemaet ditt. Gjør du ikke dette innen 14 dager vil vi sette opp en enkel kostholdsplan og treningsprogram deg som du vil få mulighet til å få redigert 1 - en - gang. Du må fortsatt nedgradere/avslutte abonnementet ditt, hvis ikke løper det videre.

Ved dokumentert sykdom eller skade vil du kunne fryse abonnementsperiode du allerede har betalt for, i inntil 3 måneder, om ikke annet er avtalt med oss. Det forventes at man ved lengre tids sykdom kan dokumentere dette, hvis ikke ansees perioden du har tilgode som utløpt.

Ved ferieavvikling, sykdom, avsluttet arbeidsforhold eller uforutsette hendelser hos din coach vil du bli flyttet over til en annen coach, fortrinnsvis én du velger selv.

Ønsker du ikke å bruke Byggmuskler.no appen etter avsluttet periode, må du huske å ta skjermbilder av treningsprogrammet og kotholdsplanen din før du avsluttet abonnementet.

Har du oppfølging vil dialog mellom coach og kunde foregå utelukkende via vår Android og IOS-app.

Skulle du ikke få kontakt med din coach på 48+ timer, send oss en e-post på post@byggmuskler.no . Noen ganger kan det være tekniske årsaker eller sykdom som forsinker kommunikasjonen.

Kundedata

Informasjonen som fremkommer via kundeskjemaet du fyller inn og øvrig informasjon som måtte komme fram vil ikke under noen omstendighet bli delt med tredjepart.

All informasjon om deg vil bli oppbevart ifølge norsk lov. Ønsker du denne slettet i etterkant av avslutning av abonnement, så send oss en e-post så gjør vi dette for deg.

Angrerett

Salg av kosthold og/eller treningsprogram defineres av Angrerettloven som fjernsalg.

Det gjelder også unntak fra angrerett for levering av digitalt innhold. Det er viktig å forstå at dette er forskjellig fra en vare du kjøper i en fysisk butikk som du kan levere tilbake og utsalgsstedet kan selge videre til en annen.

I det følgende har vi støttet oss til Forbrukerrådet sine veiledere og forklaringer om hvordan angrerett skal forstås for digitale kjøp:

Angrerettloven § 5 bokstav i), § 8 bokstav b), c) og k), § 11, 2 ledd, §22 bokstav n) og § 26, 2 ledd bokstav c)Direktivet artikkel 2 nr. 11, artikkel 6 nr. 1 bokstav r) + s), artikkel 7og 8, artikkel 4 nr. 4 bokstav b) og artikkel 16 bokstav m). Direktivet fortale nr. 19

Med digitalt innhold menes data som blir fremstilt og levert i digital form, for eksempel spill, musikk, filmer, dataprogrammer, osv.

I tidligere sak 15/1113-42 kom Forbrukertristutvalget til at en bestilling av digitalt treningsprogram måtte ansees som digitalt innhold i lovens forstand.

Angrerettloven skiller mellom digitalt innhold på fysisk medium (f.eks. CD), eller som til oss; data som kan lastes ned, strømmes og brukes. Vi leverer digitalt innhold i form av abonnement og enkelttjenester.

Forbrukerrådet har uttalt at angreretten faller bort, straks tjenesten tas i bruk. Digitale tjenester skiller seg her fra andre tjenester, hvor bortfall skjerr først når tjenesten er ferdig levert. Vi har også gått lengre og sagt at man kan angre et kjøp hvor kunde har bedt om utsatt oppstart, men ikke utover 14 dager fra kjøpsdato.

Ved å legge inn en bestilling på en av våre digitale tjenester har du gitt oss ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til at vi kan starte arbeidet med bestillingen din, og at du samtidig erkjenner at angreretten har gått tapt.

Det du bestiller er et digitalt innhold som kan lastes ned og er tilgjengelig via vår applikasjon. Dette vil i seg selv bety at angreretten avskjæres allerede når leveringen av det digitale innholdet påbegynnes, ved at du får brukernavn og passord til applikasjonen.

Ønsker du å angre må det gjøres per e-post post@byggmuskler.no før vi har påbegynt oppsettet ditt eller senest 14 dager etter bestilling, ved ønske om utsatt oppstart.

Er du usikker på hva dette innebærer for deg? Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne med å henvise deg til rett instans.

Konto

Du må holde all påloggingsinformasjon, som brukernavn, passord og sikkerhetsspørsmål, konfidensiell og ikke gi dem videre til noen andre. Hvis du har grunn til å tro at de er kompromittert, må du umiddelbart tilbakestille dem ved å bruke vår "Glemt passord"-funksjon.

Under ingen omstendigheter skal du tillate noen andre å få tilgang til plattformen ved å bruke påloggingsinformasjonen din. Ikke bare vil det påvirke funksjonaliteten til tjenestene, siden statistikk og sporing ikke vil være korrekte, men du vil også være ansvarlig for alle handlinger utført av personen.

Å gi andre tilgang til tjenestene ved å bruke påloggingsinformasjonen din er en overtredelse av disse vilkårene og kan føre til suspensjon av retten din til å bruke tjenestene eller avslutning av retten din til å bruke tjenestene.

Det er ikke under noen omstendighet lov til å videreformidle de dokumentene som du får tilgang til og de må ansees personlige. Dette gjelder også dokumenter du vil få tilgang til gjennom eventuell medlemsgruppe. Det er følgelig heller ikke lov å ta skjermbilder av treningsprogram og kostholdsplan å dele med andre uten at du har fått eksplisitt samtykke fra Byggmuskler.no AS.

Det er heller ikke lov å overdra abonnementet sitt til andre og kjøpet er direkte knyttet til deg og din profil.

Personvern

Vi bruker bare personlig informasjon som vi samler inn gjennom bruken av tjenestene våre på måter beskrevet i personvernerklæringen vår.

Internettoverføringer er aldri helt private eller sikre. Dette betyr at det er en risiko for at all informasjon du sender via tjenestene våre (inkludert nettsiden eller appen vår) kan leses eller avlyttes av andre, til tross for at overføringen kan være kryptert.

IP-rettigheter

Alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenestene (inkludert appen og nettsiden vår) over hele verden tilhører oss og våre lisensgivere. Rettighetene til tjenestene er lisensiert (ikke solgt) til deg. Du har ingen immaterielle rettigheter til tjenestene annet enn retten til å bruke dem i samsvar med disse vilkårene.

Disse vilkårene gir deg en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett til å bruke tjenestene våre. Vi gir deg denne retten kun med det formål å motta tjenestene i samsvar med disse vilkårene.

Tjenestene våre (inkludert appen og nettsiden vår) er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover.

Ingenting i disse vilkårene gir deg rett til å bruke Byggmuskler.no - navnet eller noen av Byggmuskler.no varemerker, logoer, domenenavn, andre særegne varemerkeeigenskaper og andre eiendomsrettigheter (enten de tilhører oss eller våre lisensgivere). Alle rettigheter, eierskap og interesse i og til tjenestene våre (unntatt innhold levert av deg) er og forblir vår og våre lisensgiveres eksklusive eiendom.

Ansvarsfraskrivelse

Bruken av tjenestene våre er på egen risiko.

Før du starter et treningsprogram eller et diettprogram, bør du konsultere legen din eller helsepersonell for å avgjøre om dette er det riktige valget for deg. Hvis du opplever tretthet, svimmelhet, kortpustethet eller smerte under trening, må du stoppe umiddelbart og søke medisinsk hjelp. Trening innebærer en viss risiko for skade, og du utfører disse aktivitetene på egen risiko. Tjenestene våre er ikke en erstatning for medisinsk råd eller behandling.

Vennligst merk følgende liste over risiko og krav ved bruk av tjenestene våre:

  • Allergier og intoleranser som kan påvirke diettoppleggene må alltid rapporteres i spørreskjemaet.

  • Relevant skade eller sykdom som kan påvirke treningsplanene ved online coaching må rapporteres i spørreskjemaet.

  • Sørg alltid for at du har nok plass når du utfører fysiske aktiviteter.

  • Forsikre deg om at ingenting rundt deg kan forårsake skade eller begrense eller forstyrre bevegelsene dine.

Ekstraordinære hendelser

Det tas forbehold om at ekstraordinære hendelser, herunder Force Majeur kan forhindre oss i å levere tjenestene og produktene til avtalt tid.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med HokksundTingrett som verneting.

Klager rettes til selger på epost: info@byggmuskler.no innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page